• خرید ضایعات فلزی
  • تماس با الومازاد

الومازاد با توجه به کسب تجربه و مهارت از سال ۱۳۸۰ در صنعت بازیافت ضایعات آهن، ضایعات چدن، ضایعات مس، ضایعات برنج، ضایعات آلومینیوم، ضایعات استیل، ضایعات روی، ضایعات سرب، ضایعات کمپرسور و دینام، موتورهای سوخته، دستگاه های از رده خارج و ضایعات باطری ، بر این آمد که بتواند بهترین قیمت خرید ضایعات را خدمت همراهان خود ارائه دهد. با توجه به گستردگی صنف خرید ضایعات، قیمت گذاری ها بسیار متفاوت است. لازم به ذکر است که مهم ترین عامل در ارائه بهترین قیمت خرید ضایعات ، داشتن بهترین امکانات است. از آنجایی که الومازاد واسطه نیست و بهترین امکانات و ماشین آلات بازیافت ضایعات فلزی را در اختیار دارد، می تواند بهترین قیمت خرید ضایعات را ارائه دهد.


الومازاد ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن

  • قیمت به روز ضایعات آهن
الومازاد ضایعات برنج

خرید ضایعات برنج

  • قیمت به روز ضایعات برنج
الومازاد ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن

  • قیمت به روز ضایعات چدن
الومازاد ضایعات مس

خرید ضایعات مس

  • قیمت به روز ضایعات مس

تماس با کارشناسان الومازاد


43 91 543 0912