• خرید ضایعات فلزی
  • تماس با الومازاد

الومازاد با توجه به کسب تجربه و مهارت از سال ۱۳۸۰ در صنعت بازیافت ضایعات آهن، ضایعات چدن، ضایعات مس، ضایعات برنج، ضایعات آلومینیوم، ضایعات استیل، ضایعات روی، ضایعات سرب، ضایعات کمپرسور و دینام، موتورهای سوخته، دستگاه های از رده خارج و ضایعات باطری ، بر این آمد که بتواند بهترین قیمت خرید ضایعات را خدمت همراهان خود ارائه دهد. با توجه به گستردگی صنف خرید ضایعات، قیمت گذاری ها بسیار متفاوت است. لازم به ذکر است که مهم ترین عامل در ارائه بهترین قیمت خرید ضایعات ، داشتن بهترین امکانات است. از آنجایی که الومازاد واسطه نیست و بهترین امکانات و ماشین آلات بازیافت ضایعات فلزی را در اختیار دارد، می تواند بهترین قیمت خرید ضایعات را ارائه دهد.


الومازاد ضایعات آهن

ضایعات آهن

  • قیمت ضایعات آهن
الومازاد ضایعات برنج

ضایعات برنج

  • قیمت ضایعات برنج
الومازاد ضایعات چدن

ضایعات چدن

  • قیمت ضایعات چدن
الومازاد ضایعات مس

ضایعات مس

  • قیمت ضایعات مس
الومازاد ضایعات آلومینیوم

ضایعات آلومینیوم

  • قیمت ضایعات آلومینیوم
الومازاد ضایعات استیل

ضایعات استیل

  • قیمت ضایعات استیل
الومازاد ضایعات روی

ضایعات روی

  • قیمت ضایعات روی
الومازاد ضایعات سرب

ضایعات سرب

  • قیمت ضایعات سرب

تماس با کارشناسان الومازاد


43 91 543 0912